درباره ماوا
به نام خدا

آمده ایم تا از ایران امروز برای فردا و فرداها حراست کنیم. پاسداشت فرهنگ و هنر اسلامی در پیشانی فعالیت های ما قرار دارد. ما عرصه موسیقی را یکی از ابزارهای مهم برای گسترش مفاهیم اسلامی در نسل امروز می دانیم.

مرز فعالیت های ما را اصول انقلاب اسلامی و مفاهیم روشن دینی و اعتقادی روشن می کند.

ماوا امروز یک سنگر است در خاکریز عرصه هنر و موسیقی و اگر حق مدد فرماید برای گسترش مفاهیم اسلامی و رویش های انقلاب اسلامی در عرصه موسیقی گام های استواری بر می دارد.

ساختمان نُقلی و سادۀ این مجموعۀ هنری و تخصصی را باید یک خیمۀ بی تکلف و دغدغه مند برای اهالی عرصه موسیقی و هنر اسلامی در نظر بگیریم.

«برنامه ریزی» و تدوین اهداف و راهبردهای کوتاه و بلند مدّت، برای بکارگیری گروه های سرود کشور و همچنین تولید آهنگ هایی با صدای خواننده های مطرح کشور و تبدیل آن به نماهنگ هایی دیدنی و قابل پخش در فضای فرهنگی جامعه را می توان رکن اصلی مجموعه «ماوا» معرفی کرد.

مأموریت اصلی «ماوا» در یک کلام عبارت است از:

- سیاست گذاریِ راهبردی در حوزه تولیدات موسیقی گفتمان انقلاب اسلامی

- شناسایی و توانمندسازی مؤسسات و یا استعدادهای جوان و خودجوش

- سازماندهی و نهایتاً سفارش تولید محصولات حرفه ای

- توزیع

مروری کوتاه بر فعالیتِ های سال اول شکل گیری این مجموعه می تواند در شناخت و آشنایی دقیق تر شما با «ماوا»، کمک بسزایی کند. رصد تولیداتِ ماوا، از طریق سایت www.mawa.ir و یا رصد کانال تلگرامی @mawa_media شما را با کم و کیف آخرین محصولات این مجموعه آشنا می کند.